Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

 

     Charakteristika

 

     

 

         Vycházíme z RVP pro PV.

Osobnost dítěte má určitou vývojovou úroveň věkovou a individuální. Každé dítě se vyvíjí na základě biologických, sociálních, psychologických a zdravotních faktorů.

 

         Mateřská škola vytváří podmínky pro to, aby pomohla dostát zdravotně  postiženým a  znevýhodněným dětem určitého přiměřeného výchovně vzdělávacího cíle, aby vychovala pokud možno co nejsamostatnější, sebevědomou osobnost, která by byla schopna se dále sobě přiměřeným způsobem vzdělávat. Významnou podporou pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je snížený počet žáků ve třídě a asistent pedagoga ve třídě.

 

         Naší snahou je pomocí širokého spektra  činností přibližovat dětem okolní svět, přírodní a společenské prostředí, učit je řešit situace adekvátně k věku a k jejich možnostem.

 

         Stěžejní činnost spatřujeme  v oblasti rozvíjení řeči, komunikace s okolím, v socializaci, v získávání zkušeností a základních dovedností potřebných  pro další život.

 

         Přirozenou součástí našeho ŠVP jsou prvky prevence sociálně patologických jevů.

 

 

 

 

 

 

 

Základní vize

 

 

 

 

         Školní vzdělávací program byl v letech 2001 – 2006 ověřován a nyní po zkušenostech dále rozvinut a celkově přepracován.

Název zůstává stejný: „Hrajeme si celý rok.“

Naší vizí je rozvíjet dítě jako samostatnou osobnost, která je kamarádská a dokáže vše dle svých možností a individuálních schopností a pro svůj celkový rozvoj má optimální výchovně – vzdělávací podmínky a má své místo ve společnosti.

 

 

 

 

 

Cíl výchovy a vzdělávání

 

 

 

     Mateřská škola vytváří dětem takové podmínky, aby maximálně vyhověla jejich individuálním  možnostem a potřebám.

 

     Budeme umožňovat a vytvářet situace pro efektivní spolupráci s rodinou, soustavně pozitivně motivovat dítě i rodiče ke vzdělávací činnosti a zdůrazňovat význam prožitkového učení a působení na dítě v jeho nejútlejším věku. Budeme se snažit o prevenci sociálně patologických jevů. Vycházíme hlavně z toho, že prožitky a  poznatky získané v tomto věku mají nenahraditelný význam pro celé další vzdělávaní dítěte.

 

 

temata.jpg